Articles by admin

yap!

Çocuklara yönelik  Teknoloji ve Sanat Atölyeleri yap! sanatı yeni teknolojileri öğrenmeye araç ederken öte yandan yeni teknolojileri kullanarak çocukların sanat algısını, sanatsal ve düşünsel [...]