yap!

Çocuklara Yönelik Yeni Teknoloji ve Sanat Atölyeleri

Çocuklara yönelik  Teknoloji ve Sanat Atölyeleri

yap! ; sanatı yeni teknolojileri öğrenmeye araç ederken öte yandan yeni teknolojileri kullanarak çocukların sanat algısını, sanatsal ve düşünsel becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, amberplatform’un çocuklara yönelik atölyeler dizisidir. (www.amberplatform.org)

Bu atölyeler çocukların teknoloji algısını geliştirerek yeni teknolojileri sadece tüketen bir kuşak ortaya çıkarmak yerine, yeni teknolojilerin sağladığı olanakların farkında olan ve onları kullanan, müdahale edebilen ve yaratıcı biçimde dönüştürebilen bir kuşağın gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar. 

Bugün hayatımızın her alanına giren dijital teknolojilerle genç kuşaklar çok daha erken bir dönemde karşılaşıyor ve onları kullanmaya başlıyor. Bu durum genç kuşakları anne-babalarından çok daha hızla günümüz teknolojilerine adapte ederken yeni bir kullanıcı profili de oluşturuyor. Dijital teknolojiler son 10 yıllarda giderek artan bir hızla yeni ürünler, yeni biçimleri yaratıyor; matbaadan seri basıma geçmek yarım yüz yıllık bir süreç iken dizüstü bilgisayarlardan cep bilgisayarlarına daha da artan bir hızla geçip bugün dokunmatik kağıt ekranlardan bahsedebiliyoruz. Yeni teknolojilerin ortaya çıkma süreleri hızla kısalıyor.  Bu aşamada elektronik kitaplar, dokunmatik ekranlar hayatımıza girmeye başladığından beri teknolojinin ve bu çağa doğmuş çocukların kaderinin seyri de değişti.

Yeni teknolojilerin sağladığı olanaklar bilgiye erişimi kolaylaştırıp demokratikleştirirken, bilginin yapısını ve tüketim biçimlerini değiştirmekte. Daha fazla bilgiye erişebiliyorken araştırma ihtiyacı ve  kültürü ters orantılı olarak geriliyor. Van Krenenburg’a (The Internet of things; Network Notebooks 02, networkcultures.org) göre ‘Mekanik dönemden dijital döneme geçerken, kullanıcılar üreticilere giderek daha bağımlı hale geliyorlar’. Çünkü bugünün sistemleri eskisi kadar şeffaf, açık ve anlaşılabilir değil, tersine karmaşık, soyut ve gizli. Bu durumda herhangi bir sistem üzerinde kontrol sahibi olabilmek, ona müdahale edebilmek daha fazla bilgi ve soyutlama yeteneği gerektiriyor.

Bugün gelişen genç kuşak öncekine göre çok daha fazla bilgi ve beceriye sahip olsa da, teknolojileri verildiği haliyle kullanan, hazır bilgiyle yetinen, tüketim kültürüne eklemlenmeye yönelen bir profil çiziyor. Yeni teknolojilerle erken yaşta tanışmak ve doğru kullanmaya başlamak onları doğal bir biçimde içselleştirmeyi sağlarken, eleştirel bakış, merak etme ve anlama dürtüsünü geliştirmeye yardımcı oluyor. Bu düşünceden hareket ederek geliştirdiğimiz atölye önerileri 5-13 yaş arası yarının büyüklerine hitabediyor.

Leave a comment

Your email address will not be published.